นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ดูแลข่วยเหลือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งถูกกระแสน้ำพัดทำให้สลิงขาด

นางกองเพ็ชร ศรียขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ดูแลข่วยเหลือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งถูกกระแสน้ำพัดทำให้สลิงขาด โดยมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งสำรวจ และช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ