นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนจากเกษตรกรอำเภอเมืองเลย ท้องที่ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย นำโดยมีนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนจากเกษตรกรอำเภอเมืองเลย นายจำลอง อุทธคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นายปัญญา ลางกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ม.2 ม.4 และ ม.6