นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อและคณะ ผอ.รพ.สต.นาอ้อและคณะ ตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การกักกันตัวของตำบลนาอ้อต่อนายอำเภอเมืองเลยในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์กักกันเฝ้าระวังโค

นางกองเพช็ร ศรียาขำ #นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายจรัญ พรมสิทธิ์ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี และคณะ นายไพรัช จันแสง #ผอ.รพ.สต.นาอ้อ และคณะ #ตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การกักกันตัวของตำบลนาอ้อ
ต่อนายกิตติคุณ บุตรคุณ #นายอำเภอเมืองเลย ในการ #ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์กักกันเฝ้าระวังโควิด19ตำบลนาอ้อ และมอบของเยี่ยม
โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อเป็นตัวแทนรับมอบจากนายอำเภอเมืองเลย หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และคณะ
#ได้เยี่ยมผู้กักกันตัวที่บ้าน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนความห่วงใยของชาวตำบลนาอ้อ มอบเครื่องยังชีพให้กับผู้กักกันตัว
#ชาวตำบลนาอ้อไม่ทิ้งกัน #สวมแมส #เว้นระยะห่าง #หมั่นล้างมือ