นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อและคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ภรรยาของนายโสภณอริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ภรรยาของนายโสภณอริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย ณ บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย