นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อได้เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางคำเพียร ตาเป้ง ภูมิเลำเนาบ้านโพนค่าย ม.6

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 #นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางคำเพียร ตาเป้ง
ภูมิเลำเนาบ้านโพนค่าย ม.6 อายุ 80 ปี ณ วัดศรีอภัยวัน โดยมีนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายก พร้อมด้วยคณะ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ร่วมพิธีดังกล่าว
เพื่อเป็นการไว้อาลัยและเป็นเกียรติให้กับผู้วายชนม์