นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นางพึก ยศบุญเรือง ณ เมรุวัดศรีสวาท ม.4

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นางพึก ยศบุญเรือง
ณ เมรุวัดศรีสวาท ม.4 ตำบลนาอ้อ โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาที่ช่วยเหลือจัดเตรียมพิธีในครั้งนี้