นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ ได้มอบหมายให้กองช่าง ตัดต้นไม้ที่ไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้าภายในตำบลนาอ้อ

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ ได้มอบหมายให้กองช่าง ตัดต้นไม้ที่ไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้าภายในตำบลนาอ้อ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งได้นำยางมะตอยไปซ่อมแซมถนนร่วมกับชุมชน