นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 หลังจากแถลงนโยบาย นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความเดือดร้อน ของประชาชน