นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ จ.ส.อ.เสถียร อำมาตย์มนตรี ภูมิเลำเนาบ้านโพนค่าย ม.6

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 #นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ จ.ส.อ.เสถียร อำมาตย์มนตรี
ภูมิเลำเนาบ้านโพนค่าย ม.6 อายุ 74 ปี ณ วัดศรีอภัยวัน โดยมีนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์
เลขานายกฯ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภา นายสมชัด วงษา สมาชิกสภา นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภา นางหนูพลอย หะธรรมวงษ์
สมาชิกสภา ได้ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการไว้อาลัยและเป็นเกียรติให้กับผู้วายชนม์