นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และทีมงานให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับผู้กักกันและผู้ที่การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับผู้กักกัน

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และทีมงานให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับผู้กักกันและผู้ที่การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับผู้กักกัน ซึ่งนำโดย นายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงทุกกำลังสนับสนุน ในการอยู่เวรยามเฝ้าระวังโควิด-19 ณ ศูนย์ฯกักกัน ตำบลนาอ้อ และที่สำคัญชุมชนตำบลนาอ้อที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเพื่อชุมชนตำบลนาอ้อ ในนามเทศบาลตำบลนาอ้อขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้