นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายภารกิจให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ ศาสนสถานต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายภารกิจให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ
ศาสนสถานต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในระดับนึง
#ใส่แมส #รักษาระยะห่าง #หมั่นล้างมือ#ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลนาอ้อ