นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้ากอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปลูกต้นเหลืองอินเดีย บริเวณริมถนน บ้านท่ามะนาว เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์
เลขานายกเทศมนตรีนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอณัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายจำลอง อุทธคำ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปลูกต้นเหลืองอินเดีย บริเวณริมถนน บ้านท่ามะนาว เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ