นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยเป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระ โดยมี นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตร

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระ โดยมี นายจรัญ พรมมาสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี
นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะสมาชิกสภาเทศบาล นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ วัดศรีชมชื่น ม.7 ร่วมกับชุมชนชาวตำบลนาอ้อ