นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เข้ารับรางวัลจากนายชัยวัฒน์ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เข้ารับรางวัลจากนายชัยวัฒน์ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดังนี้
1. รางวัลITA ระดับ AA จาก ปปช.
2. รางวัลประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 อันดับแรก จากจังหวัดเลย
3. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลนาอ้อ ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินทุกคณะ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นายอำเภอเมืองเลย ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย
ที่ดูแลให้คำแนะนำกับเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาเทศบาล จนได้รับรางวัลต่างๆ รางวัลของพวกเราทุกคน
และในวันนี้ชมรมฟุตบอลตำบลนาอ้อ ได้นำถ้วยรางวัลชนะเลิศ มามอบให้กับท่านนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นเกียรติให้กับชมรม