นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรและได้มอบหมายให้ เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานกฐินวัดศรีสวาท บ้านท่ามะนาว พร้อมจัดทำโรงทานเทศบาลตำบ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร และ ได้มอบหมายให้ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกฐินวัดศรีสวาท บ้านท่ามะนาว พร้อมจัดทำโรงทานเทศบาลตำบลนาอ้อ