นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายบัญญัติ เมืองจันทร์

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายบัญญัติ เมืองจันทร์ ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาที่ช่วยเหลือจัดเตรียมพิธีในครั้งนี้