นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจหมู่ที่ ๔

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางจันทร์ นิลจันทร์ ชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่ามะนาว ณ เมรุวัดศรีสะเกษ โดยมีนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกฯ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาฯ นายสมชัด นามวงษา สมาชิกสภาฯ นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภาฯ นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภา นายจำลอง อุทธคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และแขกผู้มีเกียรติร่วมไว้อาลัยให้กับผู้วายชนม์ โดยมีกลุ่มจัดดอกไม้นาอ้อพัฒนา

เป็นผู้ช่วยดำเนินการงานพิธี