นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการในระดับจังหวัด

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการในระดับจังหวัดโดยมีนายดิษพล บุตรดีวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธาน ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างไป รวมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน รวม 7 แห่ง