นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมคณะบริหาร ได้มอบหมายภารกิจให้กับพนักงานเทศบาลชาย ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณตลาดร่วมใจนาอ้อ

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมคณะบริหาร ได้มอบหมายภารกิจให้กับพนักงานเทศบาลชาย ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณตลาดร่วมใจนาอ้อ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ