นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร ได้มอบหมายภารกิจให้กองช่างร่วมกับสำนักปลัดไปช่วยตัดกิ่งไม้ซึ่งหักมาทับศาลาวัดถ้ำผาปู่

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร ได้มอบหมายภารกิจให้กองช่าง ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาล
ไปช่วยตัดกิ่งไม้ซึ่งหักมาทับศาลา วัดถ้ำผาปู่