นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมครอบครัว ได้บริจาคโลงเย็นให้กับวัดศรีจันทร์ เพื่อเป็นสาธารณะให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมครอบครัว ได้บริจาคโลงเย็นให้กับวัดศรีจันทร์
เพื่อเป็นสาธารณะให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ทางเทศบาลตำบลนาอ้อ ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้