นายอำเภอเมืองเลย เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณหนองป่าไผ่ เพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคตื้นเขิน

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณหนองป่าไผ่ บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 9 เพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคตื้นเขิน