บุญซำฮะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางวิภาวรรณ สถิตย์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมพิธี “บุญซำฮะบ้าน” โดยชาวตำบลนาอ้อ จะจัดขึ้นในเดือน 7 ของทุกปี เพื่อขับไล่ภูตผีปิศาจ สิ่งอัปมงคลต่างๆ ออกจากหมู่บ้านชุมชนหลังจากการทำบุญเซิ้งประจำปีในเดือน 6 ซึ่งได้อัญเชิญรุกขเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างที่สิงสถิตอยู่ในเขตปริมลฑล ตลอดทั้งสัมภเวสีต่างๆ มารับส่วนบุญแล้ว ในเดือนเจ็ดก็จะอัญเชิญกลับ มีพิธีอัญเชิญมเหศักดิ์หลักบ้านมาขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆ ตลอดทั้งสัมภเวสีที่เร่ร่อน ให้ออกจากเขตปริมลฑลตำบลนาอ้อ ชาวตำบลนาอ้อถือเป็นบุญใหญ่ จัดขึ้นที่วัดใหญ่ (วัดศรีจันทร์) กลางตำบลในเดือน 7 ของทุกปี