ประกวดอำเภอสะอาด

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติจาก อำเภอเมืองเลย ใช้สถานที่ จัดการประกวด “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562