ประกาศการให้บริการ สุจริต โปร่งใส

เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประกาศการให้บริการ #สุจริต #โปร่งใส #บริการด้วยใจที่เป็นธรรม #และต่อต้านการทุจริต