ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะผาง กว้าง ๔.0๐-๖.00 เมตร ยาวรวม ๑,๒๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะผาง กว้าง ๔.0๐-๖.00 เมตร ยาวรวม ๑,๒๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)