ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๙ บ้านนาอ้อ กว้าง ๓.0๐-๕.00 เมตร ยาวรวม ๘๗* เมตร หนา 0.0๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๕๗๒ ตารางเมตร บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๙ บ้านนาอ้อ กว้าง ๓.0๐-๕.00 เมตร ยาวรวม ๘๗* เมตร หนา 0.0๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๕๗๒ ตารางเมตร บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย