ประกาศเทศบาลตำบลนาอ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฎหมาง้อ จากสวนยางพารา พ่อไก๋ถึงแยกสวนตานิว หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลนาอ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฎหมาง้อ จากสวนยางพารา พ่อไก๋ถึงแยกสวนตานิว หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)