ประชาสัมพันธ์ การประกกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Awareness Week ปี 2564”

ประชาสัมพันธ์ การประกกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan)

การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Awareness Week ปี 2564”