ประชาสัมพันธ์ โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุไปกับ KNC ไทร์พลัส “ตะลุยทั่วเลย”

ประชาสัมพันธ์ โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุไปกับ KNC ไทร์พลัส “ตะลุยทั่วเลย ตรวจรถก่อนใช้กับ KNC ไทร์พลัส”

โดยการตรวจเช็ครถเบื้องต้น 24 รายการ ฟรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ