ประชุมการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชุมการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ผู้แทนจากสถานีตำรวจส่วนแยกปากภู โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจะตั้งจุดตรวจตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566 และตั้งจุดตรวจ 5 จุด