ประชุมการมีส่วนร่วมโครงการฝายยางบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมการมีส่วนร่วมโครงการฝายยางบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ

ในการนี้ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุม กว่า 60 คน เข้าร่วมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง