ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ มี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาล นายณรงศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ และมีพิธีเปิดในช่วงเย็นของวันที่ 22 มกราคม 2566 ภายในงานมีกิจกรรมและมหรสพให้ได้ชมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน และในวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 มีข้าวจี่ข้าวแดกงาให้ชิมฟรีตลอดทั้งวัน