ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชุาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ โดย ได้รับเกียรติจาก ท่านวิลาวัณย์ อินทรักษ์ ปลัดอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย