ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำบลนาอ้อ โดยมีนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธาน