ประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติใช้ห้องประชุมคำแดง เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2563 โดยนายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย