ประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

การประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธาน การประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยได้นำปัญหาเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจ มาร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ 2 จุด จุดแรก ที่บริเวณตลาดร่วมใจนาอ้อ และจุดที่สอง ที่บริเวณใต้สะพาน บ้านโพนค่าย เนื่องจากเป็นบริเวณแหล่งชุมชนหนาแน่น เพื่อคอยสอดส่อง ดูแล กำกับ และให้บริการประชาชน มีคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง