ประชุมทางวิชาการ Symposium

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดย นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมงาน ร่วมประชุมทางวิชาการ “Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 พลิกโฉมฐานรากสังคมไทยด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้นำเสนอผลงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศ  ประเภทโดดเด่น นวัตกรรมโครงการสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ