ประชุมประจำปี ตลาด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศบาลตำบลนาอ้อ นำทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมประจำปี แม่ค้าตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ประจำปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและมอบสวัสดิการให้กับแม่ค้า