ประชุมสภากาแฟ คณะบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ประชุมสภากาแฟ คณะบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และหารือข้อราชการร่วมกัน เป็นประจำทุกสัปดาห์