ประชุมอนุฯ 3/2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ (คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ ) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อปรึกษาหารืองานและกิจกรรมต่างๆในชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเขต1 เข้าพบปะพูดคุยกับคณะ เพื่อแลกเปลี่ยน ปัญหาความเดือดร้อนและแนวทางการแก้ไขในชุมชนตำบลนาอ้อ พร้อมทั้งมอบเหรียญและประกาศนียบัตรแก่ นักกีฬามวยไทย ธนดล เทพารักษ์ ( เพ็ชรจูเนียร์เทศบาลนาอ้อ ) ค่ายมวยเทศบาลตำบลนาอ้อ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “มรุกขนครเกมส์” ที่จังหวัดนครพนม ในรุ่น ไลท์เวท (นำ้หนัก 57-60 ก.ก.) เข้ารอบ 4 คนสุดท้าย (ได้เหรียญทองแดง) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาด้วย