ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย หัวหน้ากอง ผอ.กอง เทศบาลตำบลนาอ้อ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้