ประชุมเพื่อดำเนินงานตามโครงการอำเภอนำร่อง

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมคณะ ได้ประชุมร่วมกับนางสาวสุภัศศรณ์ บุดดา ปลัดอำเภอประจำตำบลนาอ้อ ผู้แทนท้องที่ เพื่อดำเนินงานตามโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย