ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2565

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เชิญคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน อสม. เจ้าค่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2565 ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เชิญชมหมอลำ วงโปงลาง การประกวดเทพธิดาสูงวัย รีวิวประกอบเพลง การประกวดเทพีข้าวจี่ การประกวดซุ้มข้าวจี่ พร้อมเช็คอิน มหกรรมตุง เทศกาลหุ่นฟาง ชิมข้าวจี่ ข้าวแดกงาฟรีตลอดงาน