ประชุมแผนการท่องเที่ยว

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ และแกนนำชุมชน ในการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวต้อนรับคณะจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ททท.สำนักงานเลย หอการค้าจังหวัดเลย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และอำเภอเมืองเลย เพื่อจะประชุมทำความเข้าใจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่