ประธานพิธีฌาปนกิจ นายบุญครอง บุญมีวิเศษ ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน

วันที่ 17 เมษายน 2565 นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายบุญครอง บุญมีวิเศษ ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสมชัด นามวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย #กลุ่มนาอ้อพัฒนา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพิธีการจัดศพดังกล่าว