ประธานพิธีฌาปนกิจ นายสุนทร ศิริวัฒน์ ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายสุนทร ศิริวัฒน์ ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ให้เกียรติมาร่วมพิธี พร้อมด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสมชัด นามวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย #กลุ่มนาอ้อพัฒนา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพิธีการจัดศพดังกล่าว