ประธานพิธีฌาปนกิจ นายเดวิช บุญชิต

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายเดวิช บุญชิต ณ เมรุวัดธรรมวราลังการ ตำบลนาอ้อ โดย #กลุ่มนาอ้อพัฒนา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพิธีการจัดศพดังกล่าว