#ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนอาวุโสศึกษา

#ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนอาวุโสศึกษา เทศบาลตำบลนาอ้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  #ช่วงเช้า ทีม กศน.ตำบลนาอ้อ เป็นวิทยากร เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน  #ช่วงบ่าย กิจกรรมขยะลุ้นโชค โดยท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท่านอิสรา วงษ์เสนา