ประเมิน รร.พระราชทาน 3-11-2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด